Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vi tar vare på hverandre

Visjonen vår rommer det vi synes er viktigst både for små og store i barnehagen vår. Den sier mye om hvilke holdninger vi har, og hva vi vil skal ligge til grunn for arbeidet i barnehagen.

Barnehagen vår

Store Ljan Barnehage er en foreldreeid samvirkeforetak. Barnehagen ligger nederst i Herregårdsveien med flotte naturomgivelser. Vi har skogen, sjøen, Ljanselven og Hallagerbanen som nærmeste nabo. Vi har en stor, flott, variert og grønn lekeplass, med utfordringer for alle barna. Barnehagen har 4 aldersdelte avdelinger med barn fra 0 – 6 år. I Store Ljan barnehage legger vi vekt på trygghet for alle gjennom visjonen vår “Vi tar vare på hverandre” som har en sentral rolle i hverdagen. I tillegg velger vi oss satsningsområder fra rammeplanen som gir årets hovedinnhold.

Laster..