Ledige plasser

Vi har ledige plasser høsten 2024 for barn i alle aldre. Kom gjerne innom å hils på oss!

Informasjon til nye søkere

Kom gjerne innom å hils på oss. Vi viser dere gjerne barnehagen vår. Ta kontakt med Trine 92207497 (pedagogisk leder på Tussi) eller Ellen 93453877 (styrer) for å avtale tid eller om det er noe dere lurer på.

I juni har vi foreldremøte for nye foreldre og setter av besøkstid før oppstart. Etter oppstart har vi oppstartssamtaler med nye foreldre. Målet for oppstartssamtalen er å utveksle viktig informasjon mellom foreldre og barnehage. Dette bidrar til at vi sammen kan møte barnets fysiske og psykiske behov på best mulig måte. Tilvenning med stor tilstedeværelse av foreldre er viktig for oss. På denne måten blir også foreldrene godt kjent med de ansatte, som gir trygghet for barna. Trygge foreldre gir trygge barn.

Alle nye barn får en primærkontakt. Det vil si en voksen som har spesielt ansvar for å ivareta barnet ditt. På denne måten sikrer vi at alle barna blir sett, får trygghet og nærhet slik at de finner seg til rette i den nye hverdagen.

I vår barnehage legger vi vekt på at barna skal få en trygg start ved å gi barn og foreldre tid og tid til å la barna utforske i sitt eget tempo.