Barnehagen vår

Vi er en privat foreldreeiet barnehage på Ljan. Barnehagen ligger ved Store Ljan gård i flotte naturomgivelser med en stor, variert og grønn lekeplass med motoriske utfordringer. Barnehagen består av 4 avdelinger med til sammen 59 barn. De er fordelt på aldersdelte grupper og avdelinger for å kunne tilpasse hverdagen og det pedagogiske opplegget ut fra barnets alder, behov og interesser.

Om barnehagen

Vi er en privat foreldreeiet barnehage på Ljan. Barnehagen ligger ved Store Ljan gård i flotte naturomgivelser med en stor, variert og grønn lekeplass med motoriske utfordringer.

Barnehagen består av 4 avdelinger med til sammen 59 barn. De er fordelt på aldersdelte grupper og avdelinger for å kunne tilpasse hverdagen og det pedagogiske opplegget ut fra barnets alder, behov og interesser.

I Store Ljan barnehage legger vi vekt på trygghet for alle gjennom visjonen vår «Vi tar vare på hverandre». Den har en synlig rolle i hverdagen og vi arbeider hver dag for at hvert barn skal bli sett og hørt.

Historikk

Høsten 1989 ble det dannet et interimsstyre for oppføring av barnehage på Ljan. Etter 1,5 års arbeid ble Store Ljan Barnehage åpnet i januar 1991 med 4 avdelinger og plass til 54 til 62 barn. Barnehagen er privat drevet som et samvirkeforetak med foreldrene som eiere.

Beliggenhet

Barnehagen ligger inntil Herregårdsveien på ”gamle” Store Ljan gård, derav navnet.
Adresse:
Herregårdsveien 40,
1168 Oslo
Tlf: 22 62 30 10
 
Email:
styrer@storeljan.no

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.30 til 16.45.
Vi holder stengt jul og påske.
Barnehagen er stengt uke 28,29 og 30.

Barnegruppene

Tussi avdeling 1 til 2 år 9 barn
Nasse Nøff avdeling 2 til 3 år 12 barn
Tigergutt avdeling 3 til 6 år 20 barn
Ole Brumm avdeling 3 til 6 år 19 barn
3 dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag) er barna over 3 år aldersdelt:
Førskolebarna 16 barn.
Petter Sprett 4 åringene, 11 barn
Heffalomene 3 åringer, 12 barn.