Barnehagen vår

Store Ljan Barnehage er en foreldreeid samvirkeforetak. Barnehagen ligger nederst i Herregårdsveien med flotte naturomgivelser. Vi har skogen, sjøen, Ljanselven og Hallagerbanen som nærmeste nabo. Vi har en stor, flott, variert og grønn lekeplass, med utfordringer for alle barna. Barnehagen har 4 aldersdelte avdelinger med barn fra 0 – 6 år. I Store Ljan barnehage legger vi vekt på trygghet for alle gjennom visjonen vår “Vi tar vare på hverandre” som har en sentral rolle i hverdagen. I tillegg velger vi oss satsningsområder fra rammeplanen som gir årets hovedinnhold.

Historikk

Høsten 1989 ble det dannet et interimsstyre for oppføring av barnehage på Ljan. Etter 1,5 års arbeid ble Store Ljan Barnehage åpnet i januar 1991 med 4 avdelinger og plass til 54 til 62 barn. Barnehagen er privat drevet som et samvirkeforetak med foreldrene som eiere.

Beliggenhet

Barnehagen ligger inntil Herregårdsveien på ”gamle” Store Ljan gård, derav navnet.
Adresse:
Herregårdsveien 40,
1168 Oslo
Tlf: 22 62 30 10
 
Email:
styrer@storeljan.no

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.30 til 16.45.
Vi holder stengt jul og påske.
Barnehagen er stengt uke 28,29 og 30.

Barnegruppene

Tussi avdeling 1 til 2 år 9 barn
Nasse Nøff avdeling 2 til 3 år 12 barn
Tigergutt avdeling 3 til 6 år 20 barn
Ole Brumm avdeling 3 til 6 år 19 barn
3 dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag) er barna over 3 år aldersdelt:
Førskolebarna 16 barn.
Petter Sprett 4 åringene, 11 barn
Heffalomene 3 åringer, 12 barn.