/>

Vi tar vare på hverandre

Visjonen vår rommer det vi synes er viktigst både for små og store i barnehagen vår. Den sier mye om hvilke holdninger vi har, og hva vi vil skal ligge til grunn for arbeidet i barnehagen.

 

Nestekjærlighet og solidaritet er grunnsteiner i vår kultur. Vi ønsker at toleranse og respekt også skal være grunnleggende verdier i vår barnehage. Det er av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet i barnehagen. I barnegruppene våre skal de kunne utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil kunne bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse.

Hva betyr "Vi tar vare på hverandre" for barna i Store Ljan Barnehage?
Jo dette er stedet hvor vi sier hei til hverandre, her lar vi andre være med på leken, vi koser og vi husker sammen. Det er viktig å hjelpe fadderbarna sine og være snille mot hverandre. Vi vil sparke fotball sammen, men vi kan ikke løpe ut av fotballbanen. Hvis noen vil være i fred, må de få lov til det eller vi kan spørre hverandre om å være med i lek. Man kan bygge lego, leke "båtvei", spille spill eller skli sammen og dele på ting. Vi må ikke gjemme oss når vi ikke leker gjemsel, men vi kan leke med jentene og leke sammen flere. Vi skal være snille mot hverandre
og man må ikke gjemme seg om man sier noe slemt.

Vi gleder oss sammen!