Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vi tar vare på hverandre

Visjonen vår rommer det vi synes er viktigst både for små og store i barnehagen vår. Den sier mye om hvilke holdninger vi har, og hva vi vil skal ligge til grunn for arbeidet i barnehagen.