Trygghet og vennskap

Gjennom lek, glede og humor legger vi til rette for at barna skal få en positiv fellesskapsfølelse og at alle barna skal ha venner å dele opplevelser med. Vi voksne er tilstede sammen med barna, vi er gode samtalepartnere, vi lytter og anerkjenner barnas behov. Ved å møte barna med raushet, kjærlighet og empati ønsker vi at alle skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

Dørene står åpne mellom avdelingene og barnehagen har mange felles arrangementer som høstfest, julearrangementer, fellessamlinger, kunstutstilling, bakvendtland, karneval og besøk av ulike kulturelle forestillinger. De fleste av arrangementene deltar alle barna samlet, fellessamlinger og langbord dekkes på tvers av avdelingene og aldersgruppene. Dette er med på å skape identitet og tilhørighet og ikke minst forventninger blant barna. Det er fint å gjøre noe sammen hele barnehagen (også med deltagelse av foreldre). Tradisjonene går i arv fra barnegruppe til barnegruppe. 

 

Tre dager i uken er Ole Brumm og Tigergutt inndelt i aldersgrupper. Dette bygger og styrker samhold og vennskap blant barna i samme årskull. Vi ser at dette har en positiv effekt også når de begynner på Ljan skole. Småbarnsavdelingene, Nasse Nøff og Tussi er separate avdelinger for 1- og 2- åringer fordelt etter alderskull. De første årene er utviklingen stor og behovene til 1- og 2-åringene er ulike. Ved å organisere barnehagen på denne måten får vi tilpasset hverdagen og det pedagogiske opplegget ut fra barnets alder, behov og interesser.