VELKOMMEN TIL TIGERGUTT

Tigergutt er en avdeling med 18 barn i alderen 3 - 6 år. Vi er 3-4 voksne på avdelingen hver dag.

 

Hovedtema for 2017/18 er: " Kommunikasjon, språk og tekst "

Vi jobber også mye med visjonen vår: "Vi tar vare på hverandre"