Velkommen til Tussi

Tussi er avdelingen for 1- åringene. Vi er nå 9 barn og 3, noen dager 4 voksne på avdelingen.

Hovedtema for 2020 er: " Inkluderende leke og språkmiljø"

Vi jobber også mye med visjonen vår: "Vi tar vare på hverandre"