Velkommen til Tussi

Tussi er avdelingen for 1- åringene. Vi er 9 barn og 3 voksne.

På Tussi er vi 9 barn fra 1-2 år, alle barna er fra samme årskull. Vi er 3 voksne. Vi ønsker å gi de minste barna en trygg og god start på hverdagen uten mamma og pappa. Det er en stor overgang og tryggheten vi skaper sammen er grobunn for videre læring og utvikling. Vi tilpasser oss hvert enkelt barns rutiner så overgangen blir så myk som mulig. Vi voksne er på gulvet sammen med barna, både for å kunne møte barna på deres initiativ og lese hvert enkelt barn ut fra kroppsspråk og signaler men også for å være der som barnas trygge havn når de trenger en kos eller et fang. Vi bruker COS (trygghetssirkelen) i arbeidet med tilknytning. Barna blir møtt med omsorgsfulle og oppmerksomme voksne som skaper trygge og forutsigbare rammer.

 

På Tussi leser vi mye bøker og snakker om det vi ser, vi synger, forteller eventyr ut fra eventyrboksene våre og danser. Vi leker med maling og ulike formingsmaterialer. Vi har et eget «baserom» med sklie og tjukkas. Der oppstår det mye godt samspill i lek, hopping, dansing, men også starten på sosiale lekekoder. Ute har vi vårt eget området tilpasset de minste barna. Vi tilpasser også utetiden ut fra hvert enkelt barn, målet er at de skal bli glade i å være ute. Vi er der sammen med barna gjennom utfordringer og mestring. Vi utforsker og undrer oss sammen og gleder oss over pinner, blomster, steiner, sand, snø og sølepytter. Vi garanterer kjærlighet, omsorg, tørking av tårer, gode klemmer og trygge fang.