Velkommen til Nasse Nøff

Nasse Nøff er avdelingen for 2- åringene. Vi er nå 12 barn og 4, noen dager 5 voksne på avdelingen.

Hovedtema for 2020 er: "Inkluderende leke og språkmiljø"

Vi jobber også mye med visjonen vår: "Vi tar vare på hverandre"