Her kan du kanskje finne svar på det du lurer på

Lenker til Olso kommune

Pris og betaling for barnehageplass: Redusert betaling

 

Foreldrebetaling

Barnehagen har maksprisen som er bestemt av myndighetene for tiden 3000,- kroner pr måned. I tillegg er det innført matpenger kr. 650,- pr. måned.i matpenger etter ønske fra foreldre om servering av ettermiddagsmat i barnehagen. Barna får varmmat 4 dager i uken, levert fra catering.

Søsken nr. 1 får 30 % rabatt og nr. 2 får 50 % rabatt. Det er ikke søskenmoderasjon på matpengene.
Vi ber om at foreldrene er presise med betalingen til forfall, og vær nøye med å påføre kid-nummer.

Vi ønsker at så mange som mulig bruker efaktura: Når man benytter seg av eFaktura slipper man å taste inn KID- og kontonummer. Det eneste man trenger å gjøre er å bekrefte betalingen.

Ved bruk av eFaktura blir betalingen registrert med en gang og man unngår unødvendige purringer. 

Ferier

Barnehagen holder stengt i uke 28, 29 og 30. I tillegg holder vi stengt i romjulen og i påsken. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, da er barnehagen stengt.

Dugnader

Siden Store Ljan er en andelsbarnehage er det foreldrene som eier barnehagen. For at utgiftene til vedlikehold skal holdes lavest mulig er barnehagen avhengig av at foreldrene bidrar noe. Det forventes at foreldrene stiller opp det antall dugnader som styret har bestemt. Dette er også en sosial begivenhet for alle. Det er bestemt i styret at alle skal delta på minst 3 dugnader i løpet av året. For hver av disse 3 dere ikke er på betales et gebyr på kr. 1000,-
Dugnaden arrangeres av en egen dugnadsgruppe. Dugnadsgruppa er en liten gruppe foreldre som har et særskilt ansvar for å arrangere det praktiske dugnadsarbeidet, og ellers følge opp vedlikeholdsarbeid som dukker opp gjennom
året.

Parkering

Vi har en stor gratis parkeringplass. Alle foreldre bes om å parkere med fronten på bilen mot plassen. Det er lettere å se barn som kommer ut porten når man står den veien. Parkering foran porten og langs gjerdet må ikke forekomme, det skaper farlige situasjoner. Husk å lukke porten når du går igjennom den, og ikke slipp barn ut som ikke synlig er i følge med voksne.

Kjør sakte i gangfart ut og inn på plassen.

Foreldremøter

Vi avholder en til to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Innholdet på foreldremøtene vil variere mellom informasjon om barnehagens arbeid og faglige møter. Vi oppfordrer foreldrene til å delta på disse møtene.

Sosiale arrangement

Det er noen arrangementene gjennom året hvor foreldrene blir invitert til barnehagen. Hvis det passer dårlig for dere å komme er det fint om dere får til å sende besteforeldre eller andre barnet kjenner, barna setter pris på at "sine" er til stede. Det er viktig å gi beskjed til barnehagen hvis dere ikke kan møte. Eksempler på arrangement kan være lucia, nisseleting, nissefest, foreldrekaffe, påskefrokost, 17.maitog m.m.

Sykdom blant ansatte

Barnehagepersonalet er dessverre også syke. Vi har ansatt en ekstra person i full stilling, slik at vi alltid har en vikar på huset. På dager hvor flere er syke slår vi sammen avdelinger på morgenen eller ettermiddagene, og de ansatte hjelper hverandre. Det betyr at dere av og til må levere/hente barna hos andre ansatte eller på en annen avdeling.

Når bør barnet holdes hjemme fra barnehagen?

For å hjelpe foreldre å vurdere når deres barn bør være hjemme fra barnehagen vil vi informere om følgende hovedregler som personalet forholder seg til, når vi vurderer om et barn bør holdes hjemme fra barnehagen:

• Barn med høy feber og akutt diaré/oppkast skal holdes hjemme fra barnehagen.

• Barn med smittsomme sykdommer bør holdes hjemme den tiden det er fare for å smitte andre barn/voksne (diaré er smittsomt).

• Barnet skal ha utbytte av å være i barnehagen. Dersom barnets almenntilstand er sterkt nedsatt, barnet er slapp, grinete, ikke interessert i lek, har dårlig appetitt og er ute av stand til å følge vanlige aktiviteter i barnehagen, bør det holdes hjemme fra barnehagen (for eksempel kraftig forkjølet).

Vi ber om at dere er med på å overholde disse reglene av hensyn til å beskytte det syke barnet og resten av barnegruppen.

Kosthold i barnehagen

Barnehagen serverer to måltid hver dag i tillegg til frukt . Mandag til torsdag får vi levert varm mat. Fredag servers det det brød eller korn. Barna får knekkebrød, her varierer vi pålegget, og frukt til ettermiddagsmat. Om barna vil spise frokost i barnehagen må de ha med matpakke. På turdager skal barna også ha med matpakker med turmat.

Kostholdet i barnehagen er i utgangspunktet sunt, men det forekommer utskeielser knyttet til arrangement og høytider. Har dere meninger rundt dette, ta det opp med avdelingen.

Bursdagsfeiring

På bursdagene får barnet velge hva avdelingen skal spise til lunsj. De får krone, bilde, sitte i kongestolen og mye fin oppmerksomhet hele dagen. 

Barnehagen har noen retningslinjer angående bursdagsinvitasjoner:

Disse er laget for at alle barn skal føle seg inkludert, at ingen skal føle seg utenfor fellesskapet.

Følgende retningslinjer bør følges av foreldrene: Utvalget av barn som inviteres kan være en hel avdeling (eks. Ole Brumm), en definert gruppe (eks. førskolebarna) eller alle jentene/guttene i en avdeling. Utvalget av barn som inviteres må kunne forklares og fremstå som en naturlig avgrenset gruppe for barna og de ansatte og foreldrene. De ansatte fjerner bursdagsinvitasjoner som henges opp i barnehagens lokaler dersom utvalget av barn som inviteres bryter med disse retningslinjene.

Hvis man ønsker andre sammensetninger i bursdagen må man sende invitasjon på annen måte, ikke via barnehagen. 

Utleie av barnehagens lokaler

Det er mulig å leie barnehagen til bursdagsselskap. Det koster kr. 400,-