Vi trenger din hjelp til å drifte "Ljan Barnesenter"

Du kan være med å hjelpe ved å gi et månedlig beløp, eller et engangsbeløp? Kontonummeret er 9680 39 62178, Aid in Action.

Store Ljan Barnehage har vært med på å bygge Ljan barnesenter i Kenya.  Arbeidet utføres gjennom Anne Louise Hüberts arbeid, AidinAction. Anne Louise bor på Ljan og startet som 19 åring hjelpearbeid i Kenya.

Status: 
Senteret er ferdig bygget og malt https://www.facebook.com/aidinaction/photos/a.126071977465982.23519.118656161540897/875838355822670/?type=1&theater, det åpnet ved skolestart i januar 2015. Møbler og lekestativ er kjøpt inn. Per i dag brukes det som barnehage/førskole for 9 unger. Barnehagen/førskolen er nå organisatorisk en del av Edustep, skolen som har åpnet på samme tomt (se http://www.edustep.net/) . Foreldrene til barna må betale for at de skal få gå der og dette er med å dekke driften. 
 
Hele ideen med Edustep er å få inn mange nok betalende elever til at de går i null - dvs. at utgiftene til lønninger og andre driftkostnader er dekket. Når de klarer det, skal de ta inn foreldreløse barn som ikke betaler for seg og som får et hjem og en familie på skolen (ala SOS barnebyer). 
 
Daglig leder Samuel har foreslått å bruke Ljan barnesenter som barnehage/førskole på dagtid og som barnesenter for de fattige/foreldreløse barna etter skoletid. Dette blir en god utnyttelse av senteret. 
 
De kommer til å ta inn foreldreløse barn etter hvert som barnehagen/skolen vokser.