Ole Brumm 3 til 6 år

Ole Brumm er en avdeling med 19 barn i alderen 3 - 6 år. Vi er 3-4 voksne på avdelingen hver dag.

VELKOMMEN TIL Ole Brumm

I år har vi "Inkluderende leke og språkmiljø " og Det er mitt valg" som hovedtema.

Visjonen vår; "Vi tar vare på hverandre", er grunnleggende i alt arbeidet vi gjør.