Velkommen til Ole Brumm

Ole Brumm er en avdeling med 19 barn i alderen 3 - 6 år. Vi er 3-4 voksne på avdelingen hver dag.

På Ole Brumm er vi 19 barn fra 3-6 år. Vi er 3-4 voksne.

Vi jobber mye tverrfaglig prosjektbasert over tid både på avdelingene og de aldersdelte gruppene. Vi følger barnas initiativ og nysgjerrighet ved å lytte og respektere barnet og barnets innspill. Vi tar barnas uttrykk og innspill med i planleggingen. Vi fordyper oss i ulike temaer og fletter det inn i leken, bøker og formingsaktiviteter. Vi har blant annet hatt om havet, verdensrommet, årstider og er for tiden i gang med et verdensprosjekt.

Begge avdelingene består av flere rom tilrettelagt for ulike aktiviteter og med dørene åpne mellom avdelingene kan barna leke sammen på tvers av alder og flere aktiviteter. Kjøkkenet er et felles samlingspunkt hvor barna perler, tegner og spiller spill.

Tre dager i uken er Ole Brumm og Tigergutt inndelt i aldersgrupper. Dette bygger og styrker samhold og vennskap blant barna i samme årskull. Vi tilpasser turer og det pedagogiske opplegget etter barnas alder, interesser og behov. 3-åringene (Heffalompene) og 4-åringene (Petter Sprettene) og 5-åringene (førskolebarna). Heffalompene bygger store tårn og andre konstruksjoner av duplo og de finner på masse tull og tøys. Petter Sprettene er glade i å gå på tur og inne blir det mye rolle- og familielek på kostymerommet hvor vi kan møte på mange mammaer, pappaer og hunder.

Førskolegruppa legger spesiell vekt på sosial kompetanse, selvstendighet, samspill, lek, språk og andre skoleforberedende aktiviteter som blant annet Trampoline som er en tilpasset oppgavebok for førskolebarn. Førskolebarna treffer jevnaldrende barn fra andre barnehager gjennom sosiale arrangementer som for eksempel fotballturnering med de andre barnehagene på nedre Ljan. På sommerfesten fremfører førskolebarna «Den levende skogen» for de andre barna, foreldre og søsken. Førskolebarna går i Luciatog, er påskeharer, har overnatting i barnehagen, egen skiskole og spiller jevnlig tennis i Ljan tennisklubb med trener.